Hakkımda

Aslen Erzincan'lı. 1960 da dünyaya geldi. Hüsn-i hat sanatıyla yolu 1980 li yıllarda kesişti. Yirminci asrın büyük üstadı hattat Mustafa Halim Bey’in talebelerinden hattat Ali Rüştü Oran’la tanıştı ve İskenderpaşa Camii'nde vermekte olduğu derslere iştirak etti. Bir müddet sonra, hocasının birtakım özel durumları münasebetiyle verimli olamadığını beyan ederek başka bir hocaya yönlendirmesi neticesinde bir süre kararsızlık yaşadı. O günlerin genç hattatlarından Yusuf Sezer'in teşvik etmesiyle tekrar meşke başladı. Bilahare ilk hocası Ali Rüştü Bey'in tavsiye ettiği hattat Ali Selçuk Erkurt'u bularak onun derslerine devam etti. 1990 senesinde sülüs ve nesih yazılardan icazet aldı. Ta’lik yazıda da, hattat Ali Alparslan’ın Süleymaniye Kütübhanesi’nde ki derslerine devam etmek suretiyle kendisinden istifade etti.

1990 senesinde, sanatını profesyonel anlamda sürdürebilmek için atölyesini açtı. 1997 de katıldığı ilk ve son yarışmada, hüsn-i hat sanatı dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ödül aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı kartına sahip. GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişisel sergi açtı, “hüsn-i hat sanatı” konulu seminerler verdi. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı. Hat sanatıyla ilgili "Ruhi Hendese" isimli bir kitap neşretti.

Sanat dostlarının duvarlarını süslediği yüzlerce levhadan başka;

 • İstanbul, Yerebatan (Üskübi İbrahim Ağa) Camii'nin Çihar Yar-ı Güzin yazıları,
 • İstanbul, Pendik Ramazanoğlu Mahmud Sami Camii’nin tüm yazıları,
 • İstanbul, Büyükçekmece Zeynel Abidin Camii'nin kapı üstü yazısı,
 • İstanbul, Karabaş-ı Veli Camii’nin bir kısım yazıları,
 • İstanbul, Esenyurt Yeşil Camii'nin kuşak yazıları,
 • İstanbul, Bahçeşehir Hacı Kamil Demiröz Camii'nin tüm yazıları,
 • İstanbul, Eyüp Şeyhülislam Mustafa Efendi Medresesi Camii'nin tüm yazıları,
 • İstanbul, Güngören Merkez Camii'nin kubbe ve kemer yazıları,
 • Sinop, Türkeli Merkez Camii'nin kuşak yazıları,
 • Almanya, Nurnberg Eyüp Sultan Camii’nin tüm yazıları,
 • Almanya, Gelnhausen Eyüp Sultan Camii'nin kubbe ve kuşak yazıları,
 • Almanya, Stuttgart Kuba Camii'nin tavan ve duvar yazıları,
 • Almanya, Karlstadt Fatih Camii'nin tavan ve duvar yazıları,
 • Almanya, Hainburg Beyazit Camii'nin tavan ve duvar yazıları,
 • Almanya, Bremerhaven Merkez Camii'nin kuşak yazıları,
 • Almanya, Villingen-Schwenningen Selahaddin Eyyubi Camii'nin kubbe ve kuşak yazıları,
 • Almanya, Duisburg-Hüttenheim Yeni Camii'nin kubbe ve kuşak yazıları,
 • Almanya, Bullay Yeşil Camii'nin kuşak yazıları,
 • Almanya, Gelsenkirchen-Buer Nebevi Camii'nin kuşak yazıları,
 • Almanya, Aachen Yunus Emre Camii'nin tüm yazıları,
 • Almanya, Deggendorf Selimiye Camii'nin kubbe ve kuşak yazıları,
 • Fransa, Paris-Pontoise Sultan Ahmet Camii'nin kubbe ve kuşak yazıları,
 • Fransa, Montelimar Kültür Merkez Camii'nin kuşak yazıları,
 • Fransa, Le Havre Fatih Camii'nin kuşak yazıları,
 • Fransa, Lyon Eyüp Sultan Camii'nin kuşak yazıları,
 • Fransa, Flers Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin kubbe ve kuşak yazıları,
 • Fransa, La Cote Saint Andre Camii'nin duvar yazıları,
 • Fransa, Albertville Fatih Merkez Camii'nin kuşak yazıları,
 • İsviçre, Baar Fatih Camii'nin kubbe ve duvar yazıları,
 • Hollanda, Den Haag Mimar Sinan Camii'nin kuşak yazıları,
 • Hollanda, Mijdrecht Hakyol Camii'nin kuşak ve duvar yazıları,
 • Hollanda, Doetinchem Merkez Camii'nin kuşak yazıları, onun çalışmalarıdır.

Halen hüsn-i hat sanatını en iyi şekilde temsil etme gayesi ve gayretiyle sanat faaliyetlerini devam ettiriyor.

Hat sanatı

Hat sanatı denilince Kur'an harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat Kur'an harflerinin 6 ile10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır.

Kuran-ı Kerim'in bir araya toplanmasından sonra, İslam dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda katip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek önemli sanat kolu olmuştur.

Bu yazının ilk biçimi olan ve adını Kufe kentinden alan köşeli karakterli kufi yazısının yerini 9. yüzyıldan sonra aklam-ı sitte (altı çeşit yazı) almaya başladı. Hat sanatı, tarihi seyir içersinde yer yer ve kol kol gelişmiş, mükemmelleşmiş ve güzel sanatlar arasında seçkin yerini fiilen almıştır. Bunun farkına varamayanlar, garp tarihçilerinin adetlerine uyarak hat sanatına “mimari süsleme” deyip geçmişlerdir. Oysa ki mushaflar, cüzler, hilyeler, fermanlar, murakkalar, meşkler, karalamalar gibi değişik konularda verilmiş nice eserler vardır ki mimari süsleme ile hiçbir alakası yoktur. Hat sanatı;

“Cismani aletlerle ortaya çıkan ruhani bir hendesedir” şeklinde tarif edilmiştir.

Aslı Finikeliler'den gelen ve Nebat kavmince kullanılırken Araplar'a geçen ve basit şekillerden ibaret olan bu yazı çeşidi, İslamiyet'in gelişi ile beraber önem kazanmıştır. Kavim yazısı olmaktan çıkıp ümmet yazısı haline gelmiştir. Bu bakımdan “Arap harfleri” yerine “İslam harfleri” yahut “Kur'an harfleri” ifadesini kullanmak daha yerinde olacaktır. Kur'an ve hadislerin doğru tespiti için yapılan çalışmalar hat ilmini, o kutsal ibareleri güzel yazma gayreti ise hat sanatını meydana getirmiştir. Sadece okuma yazma vasıtası olan bir takım basit şekillerden böylesine güçlü bir estetik ortaya çıkıvermesi İslam'ın bir mucizesidir.

Türkler, hat sanatıyla Anadolu'ya geldikten sonra ilgilenmeye başlamışlar ve bu alanda en parlak dönemlerini de Osmanlılar zamanında yaşamışlardır. Yakut-ı Mustasımi'nin Anadolu'daki etkisi 13. yüzyıl ortalarından başlayıp 15. yüzyıl ortalarına kadar sürdü. Bu yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah (1429-1520) Yakut-ı Mustasımi'nin koyduğu kurallarda bazı değişiklikler yaparak yazıya daha sıcak, daha yumuşak bir görünüm kazandırmıştır. Türk hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah'ın üslup ve anlayışı 17. yüzyıla kadar sürmüş, daha sonraları, Hafız Osman, Rakım Efendi, Şevki ve Sami Efendi gibi dahi sanatkarların hizmetleriyle varabilceği doruk noktasına yücelmiştir.

Türkler, altı tür yazı dışında, İranlılar'ın bulduğu tâ'lik yazıda da yeni bir üslup ortaya koydular. Önceleri İran etkisinde olan tâ'lik yazı 18. yüzyılda Mehmed Esad Yesari (ö. 1798) ile oğlu Yesarizade Mustafa İzzet'in (ö. 1849) elinde yepyeni bir görünüm kazandı. Hat sanatının doğduğu dönemde ortaya çıkan altı tür yazı ile İranlılar'ın bulduğu tâlik dışında başka birçok yazı türü daha vardır. Bunların bir bölümü fazla yaygınlaşamamış, bir bölümü de belli alanlarda kullanılmıştır. Örneğin Türkler'in geliştirdiği divani yazı yalnızca Divan-ı Hümayun'da yazılan önemli belgelerde, yazılması ve okunması özel eğitim gerektiren siyakat ise mali kayıtlarda kullanılmıştır. Kolay yazıldığı için günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bir yazı türü olan rik'a da 19. yüzyılda sanat yazısı durumuna gelmiştir.

Sultanların imzası olan tuğralar ise, tuğrakeş adı verilen kimseler tarafından hazırlanmaktaydı. Sultanların mührü niteliğindeki tuğraların,doğal olarak her sultanla birlikte, biçimi ve metni değişmekte, böylece zengin bir tuğra dizisi elde edilmiş bulunmaktadır. Tuğralar, fermanlarda, anıtsal yapıların girişlerinde ve gerekli diğer bölümlerinde sultanların simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fermanlardaki tuğraların tezhipli örneklerini bugün başta İstanbul olmak üzere müzelerde rastlamak mümkündür.

Hat sanatıyla uğraşan kişiye “hattat” adı verilir. Hattatlar yüzyıllar boyu usta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir. Hat sanatını öğrenmeye heveslenen kişi bir hattattan ders almalıdır. Başlangıçta harflerin tek tek yazılışları, sonra iki harfin birleşme biçimleri ve bunun kuralları öğrenilir. Ardından ikiden fazla harfin birleştirilmesine yani satır çalışmasına geçilir. Bunun için genellikle önce uzunca bir kaside, sonra bazı ayet ve hadisler, dualar özlü sözler yazılır. Ortalama üç beş yıl kadar süren bu eğitimin sonunda hattat adayı iki ya da üç hattatın önünde yazı yazarak bir çeşit sınav verir. Hattatlar bu yazıyı beğenirlerse altına imzalarını koyarlar. Buna, “icazetname” adı verilir. İcazetname almamış kişi hattat sayılmaz, dolayısıyla yazdığı bir yazının altına adını koyamaz. Osmanlılar döneminde, hattatlar arasında en kıdemli ve usta olana, hattatların reisi (reisü'l-hattatin) adı verilirdi. Onun ölümünde yerine bir başkası geçerdi.

YAZI ÇEŞİTLERİ

1- Kufi yazı: İslam yazısının en eski örneği olan bu yazı, İslamiyetin zuhurunda Arap yarımadasının birçok yerinde kullanılmakta idi. Nitekim ilk Kur'an-ı kerimler bu yazı ile yazılmıştır. Düz çizgiler ve köşelerden oluşan bir yazı çeşididir. Kufi denilen yazının en temelli karakteri geometrik olmasıdır.

2- Sülüs: Sülüs yazı hicretin 4. yılında ortaya çıkmıştır. Kufi yazıdaki düz ve köşeli şekiller bu yazıda yerini yuvarlaklığa ve eğri çizgilere bırakmıştır. Sülüs yazının, bir santim veya daha fazla genişlikte açılmış kalemle yazılmış olanına “ celi sülüs ” adı verilir. Büyük levhalar, kitabeler ve birçok mezar taşları bu yazıyla yazılmıştır.

3- Nesih: Nesih,sülüs türünün gövde oluşları bakımından en ilkel olan şeklidir. Nesih yazısının gövdesi,sülüs ve celi tiplerine göre çok yalındır. Kalem uç genişliği sülüsünkinin üçde biri kadardır. Kur'an-ı kerim, Delail, En'am, Hadis kitapları, Tefsirler ve Divanların yazılmasında bu yazı kullanılmıştır.

4- Muhakkak: Sülüs yazıdaki harflerin yatay kısımlarının daha genişletilmesi sonucunda ortaya çıkmış bir yazı çeşididir.

5- Rika': Buna, nesih yazının dişsiz, yuvarlak ve kıvrak bir çeşidi diyebiliriz. İcazetler bu yazı ile yazıldığı için “ icazet yazısı ” da denilir.

6- Tevki: Sülüs yazının daha değişik ve ufaltılmış bir türüdür. Daha ziyade resmi evrakta kullanılmıştır.

7- Ta'lik: Bütün harfleri yuvarlağımsı olan bu yazı, her şeyden evvel çizgilerin bir musikisidir. İran'da icad edilmiştir. Bir santim veya daha fazla genişlikte açılmış kalemle yazılmış olanına “ celi ta'lik ” adı verilir.

KULLANILAN MALZEMELER

Kalem: Hat sanatında da yazının temel aracı kalemdir. Hat sanatında kalem olarak daha çok kamış kullanılır. Kamışın ucu yazılacak yazının kalınlığına göre makta denilen sert maddelerden yapılmış altlığın üstünde eğik olarak tutulur ve kalemtıraş olarak adlandırılan özel bir bıçakla yontularak belli bir açıda kesilir. Celi yazılar da ise ağaçtan yapılmış kalın uçlu kalemler kullanılır.

Mürekkep: Hat sanatında kullanılan mürekkep de özel olarak hazırlanır. İs ile arapzamkının dövülmesi neticesinde elde edilen bu mürekkep akıcı biçimde yazı yazmayı sağlar, yanlış yazma durumunda da kolayca silinir.

Kağıt: Hat sanatında kullanılan kâğıtlar da özeldir. Kağıtlar evvela hamurları ne olursa olsun, nebati ve madeni boyalarla çeşitli renklere boyanırlar. Mürekkebi emip dağıtmaması, kaleme akıcılık sağlaması için kâğıtların yüzeyine âhar denilen bir madde sürülür ve daha sonra da mührelenir.

Hokka: Mürekkep hokka içinde saklanır. Camdan başka pişmiş topraktan, metalden, çeşitli ağaçlardan hokka yapılabilir. Kalem sokulduğunda uç dibine vurup bozulmasın diye hokkanın içine lika denen bir tutam ham ipek konur.

Galeriler
İrtibat

Adres:

Perpa Ticaret Merkezi B blok Kat:13 No:2294 Şişli-İstanbul.

Tlf. 05462313333

E-mail:

hattatselimturkoglu@gmail.com

info@hattatselim.com

   

 

Perpa krokisi için tıklayın.